To jest stara srona WSSP.
Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie pod adresem wssp.edu.pl

Koło Naukowe Studentów Turystyki

 

 

Koło Naukowe Studentów Turystyki działa przy Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie od 2007 r. Jesteśmy grupą młodych ambitnych osób, zainteresowanych tematyką turystyki oraz przyszłą pracą w tej dziedzinie. Naszym celem jest zdobywanie wiedzy oraz praktycznego doświadczenia z zakresu branży turystycznej.

Członkiem Koła może zostać każdy student WSSP, zainteresowany turystyką w szerokim tego słowa znaczeniu.

 

 

Czym jest Koło Naukowe Studentów Turystyki:

 • organizacją zrzeszającą studentów WSSP w Lublinie zainteresowanych problemami zawiązanymi z turystyką, działającą na Wydziale Turystyki i Ekonomii,
 • miejscem pozwalającym na rozwój swojej wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności i rozwijanie zainteresowań w zakresie turystyki,
 • miejscem pozwalającym na zdobycie doświadczeń poprzez zapoznanie się w praktyce z branżą turystyczną.


Co daje członkostwo w naszym kole:

 • uczestnictwo w konferencjach pogłębiających wiedzę wyniesioną z ćwiczeń i wykładów,
 • zdobycie ciekawego doświadczenia (np. udział w konferencjach, organizacja wycieczek),
 • spotkanie ciekawych ludzi.


Jak stać się członkiem Koła Naukowego Turystyki? - zasady uczestnictwa:

  • brak sformalizowanych wymagań (brak legitymacji, listy uczestników, brak rozliczania za obecności, itp.),
  • można przyjść na próbę.


Członkowie:

Osoby...

  • aktywne i otwarte,
  • chcące się rozwijać naukowo i w praktycznym działaniu,
  • chcące poświęcić swój wolny czas,
  • kreatywne,
  • potrafiące stawiać sobie wymagania i długofalowe cele,
  • którym zależy na własnym rozwoju.

Opiekunami naukowymi naszego Koła są:

  • mgr Anna Cichosz.

 


 

 

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, tel/fax +48 (81) 740-72-40