To jest stara srona WSSP.
Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie pod adresem wssp.edu.pl

Nowy kierunek studiów podyplomowych

STUDIA PODYPLOMOWE - NOWOŚĆ
Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek Badania Kliniczne
Studia podyplomowe


Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych- Nowość!!!

Program studiów realizowany we współpracy z Lubelskim Centrum Diagnostycznym w ŚwidnikuAdresaci studium:

Studia dedykowane są wszystkim którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania badaniami klinicznymi w szczególności zaś:
• absolwenci studiów medycznych bądź pokrewnych takich jak biologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne
• kandydaci na pracowników działów medycznych, firm farmaceutycznych lub firm typu CRO i SMO
• monitorzy badań klinicznych (CRA), i kandydaci na takie stanowiska
• pracownicy jednostek klinicznych i naukowych, prowadzących badania własne
• badacze i ich współpracownicy, współdziałający z kontraktowymi organizacjami badań klinicznych (CRO) oraz działami badań klinicznych przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego.
 

Sylwetka absolwenta
Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla efektywnego prowadzenia i monitorowania badan klinicznych zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP).
 

W szczególności zaś:
• projektowania, prowadzenia i monitorowania badań klinicznych; z uwzględnieniem szerokich aspektów etycznych, prawnych i organizacyjnych
• wielokierunkowej wiedzy dotyczącej programów badań nad już stosowanymi lub nowymi lekami, które wykonywane są w celu potwierdzenia ich skuteczności i bezpieczeństwa stosowania
• przygotowania dokumentacji medycznej w tym dokumentacji CRF- Karty Obserwacji Pacjenta
• praktycznej znajomości dokumentacji niezbędnej dla prowadzenia badań klinicznych oraz dla zgody na ich przeprowadzenie wydawanej przez odpowiednie instytucje: Niezależną Komisję Bioetyczną, Ministra Zdrowia.
• świadomości niebezpieczeństw dotyczących szkodliwych następstw badań klinicznych dla pacjenta, oraz respektowania praw dotyczących ochrony danych osobowych
• kompetencji komunikacyjnych w aspekcie skutecznej pracy w zespole badawczym
• prawidłowego przechowywania, dystrybucji, niszczenia badanego leku, wysyłania prób biologicznych do laboratorium
• świadomości regulacji prawnych w zakresie badań klinicznych na terenie Polski i Unii Europejskiej.


Przedmioty realizowane w ramach studiów:

1. Próby kliniczne w medycynie. Historia eksperymentu.
2. Podstawy regulacji prawnych w badaniach klinicznych w Polsce i na świecie.
3. Etyczny aspekt badań klinicznych.
4. Podstawy farmakologii.
5. Jakość usług w medycynie.
6. Międzynarodowa terminologia badań klinicznych.
7. Prowadzenie badań zgodnie z dobrą praktyką kliniczną – Good Clinical Practice ( ICH GCP)
8. Monitorowanie badań w oparciu o zasady GCP.
9. Psychologia i komunikacja interpersonalna w medycynie.
10. Zarządzanie zespołem badawczym na poziomie ośrodka.
11. Praktyczne warsztaty z dokumentacją obowiązującą w badaniach klinicznych.
12. Biostatystyka

 


Tryb prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywają się w trakcie sobotnio-niedzielnych zjazdów co dwa/trzy tygodnie w obiekcie dydaktycznym WSSP w Lublinie. W toku studiów zaplanowane są zajęcia wyjazdowe oraz warsztatowe. Naszymi wykładowcami są specjaliści i praktycy z wieloletnim stażem w branży badań klinicznych.

 

Czas trwania: 2 semestry
Cena:  1800  zł/ semestr
Studia obejmują 200 godzin i 30 punktów ECTS


 

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, tel/fax +48 (81) 740-72-40