To jest stara srona WSSP.
Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie pod adresem wssp.edu.pl

Klub Turystyki Aktywnej

Klub Turystyki Aktywnej

 

Klub Turystyki Aktywnej „MOHORT” rozpoczął swoją aktywną działalność w roku 2005. Członkiem Klubu, może zostać każdy student WSSP w Lublinie. Klub to zespół ludzi zainteresowanych turystyką oraz miejsce pogłębiania wiedzy krajoznawczej i zdobywania doświadczeń turystycznych. Dzięki członkowstwu w Klubie student ma możliwość uczestnictwa w imprezach turystycznych pogłębiających wiedzę wyniesioną z ćwiczeń i wykładów. Do ważnych dziedzin Klubu należy popularyzacja wiedzy o turystyce kwalifikowanej (górskiej, kolarskiej, kajakowej, motorowej).

 

 Klub Turystyki Aktywnej  Klub Turystyki Aktywnej  Klub Turystyki Aktywnej  Klub Turystyki Aktywnej

 

Prowadzona jest ona w ramach pracy klubowej. Miejscem spotkań jest Aula WSSP, posiadająca nowoczesne urządzenia multimedialne niezbędne do wygłoszenia prelekcji. W ramach organizowanych spotkań członkowie Klubu dyskutują na temat organizacji imprez turystycznych, w których następnie biorą udział, kierując się mottem Klubu „[...] bo rzeczy obce poznawać jest sprawą chwalebną, swoje natomiast - jest obowiązkiem”. W swoim krótkim okresie działalności, dzięki dofinansowaniu z budżetu WSSP, członkowie Klubu mieli możliwość uczestniczenia w wielu imprezach turystycznych krajowych i zagranicznych.

 

 

Opiekun KTA: dr Sławomir Kula

 

KTA

 

KTA

 

KTA

 

KTA

 

 

 

TURYSTYKA KRAJOWA I ZAGRANICZNA, PRELEKCJE, TURYSTYKA KOLARSKA, TURYSTYKA GÓRSKA, TURYSTYKA MOTOROWA, TURYSTYKA KAJAKOWA, RAJDY…

 

 

KTA

 

 KTA

 

 KTA

 

 KTA

 

 

KLUB TURYSTYKI AKTYWNEJ WSSP im. Wincentego Pola
SERDECZNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH STUDENTÓW
DO CZYNNEGO UDZIAŁU W WYJAZDACH

 

 

 

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, tel/fax +48 (81) 740-72-40