To jest stara srona WSSP.
Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie pod adresem wssp.edu.pl

Ogłoszenia dla słuchaczy studiów podyplomowych

Organizacja i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
__________________________________________________

 

 


Studia podyplomowe, semestr II
  *
Pracę podyplomową należy oddać w dwóch egzemplarzach, oba w miękkiej oprawie, jeden egzemplarz napisany dwustronnie, drugi egzemplarz napisany jednostronnie, do pracy należy dołączyć wersję elektroniczą zapisaną na CD.
 ___________________________________________
 
*

 


 
 ___________________________________________
 
*
Wzór strony tytułowej pracy podyplomowej znajduje się na stronie uczelni, zakładka Wydziału Turystyki i Ekonomii, ogłoszenia dla studentów - na dole
 
___________________________________________
 
*
Wszelkie informacje dotyczące praktyk (w hotelu i w biurze turystycznym) które obowiązują  w semestrze III, są udzielane przez dział praktyk, pokój 73,
 
 
 
 

 

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, tel/fax +48 (81) 740-72-40