To jest stara srona WSSP.
Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie pod adresem wssp.edu.pl

Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie

 

Reprinty
Reedycje

Wydawnictwa albumowe

Wydawnictwa edukacyjne Archives of Physiotherapy and Global Researches
dawnej
Zeszyty Naukowe
w zakresie Fizjoterapii
Zeszyty Naukowe

 

 

 
Zarządzeniem Rektora WSSP z dnia 2 października 2004 r. powołano do życia Wydawnictwo Akademickie WSSP.


Głównym celem Wydawnictwa Akademickiego jest działalność wspomagająca życie naukowe Uczelni poprzez publikacje zwarte o charakterze naukowym, prezentujące dorobek naukowy pracowników, a także wydawnictwa pomocnicze dla studentów takie jak podręczniki, skrypty i repetytoria.

Do zadań Wydawnictwa należy:

 1. Realizowanie misji WSSP poprzez
  • publikację czasopism naukowych
  • wydawanie prac naukowych (podręczników, książek, skryptów)
 2. Promocja uczelni poprzez:
  • wydawnictwa cykliczne,
  • biuletyny informacyjne,
  • informatory dla kandydatów na studia,
  • foldery, ulotki informacyjne, kalendarze itp.
 3. współpraca z innymi uczelniami w zakresie wydawniczym
 4. obsługa wydawnicza potrzeb poligraficznych uczelni: druk indeksów, legitymacji, książeczek zdrowia itp.


Wydawnictwem Akademickim WSSP kieruje Redaktor Naczelny prof. dr hab. Jan Buraczyński.
Poziom naukowy oraz edytorski wydawnictw ocenia Rada Programowa Wydawnictwa pod kierownictwem prof. dr hab. Witold Kłaczewski (Rektor WSSP).

 

Wydawnictwo prowadzi również sprzedaż własnych wydawnictw.Kontakt


Pobierz instrukcję dla autora do opracowania artykułów do czasopisma naukowego.

 

 

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, tel/fax +48 (81) 740-72-40