To jest stara srona WSSP.
Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie pod adresem wssp.edu.pl

Erasmus +

Informacje ogólne
Erasmus + wszedł w życie 1 stycznia 2014 jako następca poprzedniego programu LLP-Erasmus. Głównym celem programu jest rozwijanie współpracy międzynarodowej pomiędzy uczelniami poprzez wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół, co wpływa znacząco na wzrost jakości kształcenia na uczelniach biorących udział w programie. Poza tym, program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. W wielu projektach Erasmusa mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.
 


Wyjazdy studentów

 • Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki
 • Wyjazdy absolwentów na praktyki lub staże


Wyjazdy pracowników uczelni

 • Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach
 • Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych

   

W programie mogą wziąć udział beneficjenci pochodzący z jednej z następujących grup krajów:
Kraje programu – kraje uczestniczące w programie: 28 państw członkowskich UE (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania), Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, była republika Jugosławii Macedonia
Kraje partnerskie – kraje partnerskie: kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) – kraje Partnerstwa Wschodniego, Basenu Morza Śródziemnego, Bałkan Zachodnich oraz Rosja

Udział Szwajcarii w roku 2014/2015 został zawieszony.

 

Regulamin rekrutacji

 

Warunki finansowe

 

Deklaracja polityki Erasmusowej:
Erasmus Policy Statement (tekst w języku angielskim)
 

Więcej informacji o programie Erasmus:
http://erasmusplus.org.pl/
 

 

Kontakt:

 • osobiście – Biuro Karier i Współpracy z Zagranicą (parter Rektoratu)
 • telefonicznie pod numerem (81) 740-72-40(81) 740-72-40
 • lub drogą mailową pod adresem: inter.rel@wssp.edu.pl
   

 

Erasmus

 

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, tel/fax +48 (81) 740-72-40