To jest stara srona WSSP.
Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie pod adresem wssp.edu.pl

Władze i struktura WSSP

Władze

 • Rektor: prof. dr hab. Witold Kłaczewski
 • Kanclerz: doc. Henryk Stefanek
 • Zastępca Kanclerza ds. Organizacji dydaktyki: mgr Dorota Stefanek - Langham
 • Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych: Mateusz Stefanek

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

 • Studia II stopnia - Fizjoterapia,
 • Studia I stopnia - Fizjoterapia,
 • Studia I stopnia - Kosmetologia,
 • Studia I stopnia - Zdrowie publiczne.

 • Dziekan - dr n. med. Witold Furgał, prof. WSSP
 • Prodziekan - dr n. biol. Małgorzata Gorzel
 • Prodziekan - dr n. med. Małgorzata Starczyńska

 • Kierownik Katedry Fizykoterapii - dr n. med. Zbigniew Kędzierski, prof. WSSP
 • Kierownik Katedry Kinezyterapii i Masażu Leczniczego - dr hab. prof. nadzw. Magdalena Wilk - Frańczuk

 

 

Wydział Studiów Anglojęzycznych

 • Studia II stopnia - Fizjoterapia,
 • Studia I stopnia - Fizjoterapia,
 • Studia II stopnia - Turystyka i Rekreacja,
 • Studia I stopnia - Turystyka i Rekreacja,
 • Studia I stopnia - Kosmetologia
 • Studia I stopnia - Wychowanie fizyczne

 

 • p. o.  Dziekan - prof. dr hab. Agnieszka Pedrycz - Wieczorska

 


Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego

 • Studia II stopnia - Turystyka i Rekreacja, specjalność- Organizacja i zarzadzanie w turystyce i rekreacji, - Hotelarstwo i gastronomia, - Turystyka zdrowotna.
 • Studia I stopnia - Turystyka i Rekreacja, specjalność- Hotelarstwo i gastronomia, - Eko- i agro-turystyka, - Turystyka zdrowotna, - Organizacja i zarządanie w turstyce i rekreacji, - Turystyka religijna.
 • Studia I stopnia - Filologia, specjalność: Filologia angielska i Filologia iberyjska
 • Studia I stopnia - Pedagogika specjalna
 • Studia I stopnia - Wychowanie fizyczne


 • Dziekan -  prof. dr hab. Leopold Dolecki,
 • Prodziekan - dr hab. Mariusz Korczyński, prof. WSSP
 • P.O. Prodziekana - prof. dr hab. Wojciech Czarny

 • Kierownik Katedry Hotelarstwa i gastronomii - dr hab. Rafał Nadulski, prof. WSSP 
 • Kierownik Katedry Turystyki zdrowotnej - dr Katarzyna Nieleszczuk,
 • Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania w turystyce i rekreacji - prof. dr hab. Leopold Dolecki,
 • Kierownik Katedry Filologii Angielskiej - prof. dr hab. Jerzy Kutnik
 • Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej - prof. dr hab. Janusz Kirenko
 • Kierownik Katedry Filologii Iberyjskiej - dr Edyta Jabłonka
 • Kierownik Katedry Wychowania fizycznego - dr Paweł Ostrowski

 

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, tel/fax +48 (81) 740-72-40