To jest stara srona WSSP.
Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie pod adresem wssp.edu.pl

Studenci

 

Zapraszamy wszystkich studentów do składania podań na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+.
Informujemy, że wnioski należy składać w Biurze Karier i Współpracy z Zagranicą od 19.03. - 14.04. 2015 r. w godz. 9.00-13.00

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
 2. CV (Stwórz CV w standardzie  Europass CV)
 3. Kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli student takie posiada). W przypadku braku certyfikatów opinię na temat poziomu językowego studenta wystawia lektor, do którego student uczęszcza na zajęcia w WSSP).
 4. 1 zdjęcie
 5. Zgoda dziekana na wyjazd

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy wszystkich studentów do składania podań na wyjazd na praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus.
Informujemy, że wnioski należy składać w Biurze Karier i Współpracy z Zagranicą od 15.01. - 20.02. 2015 r. w godz. 9.00-14.00

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
 2. CV (Stwórz CV w standardzie  Europass CV)
 3. Kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli student takie posiada). W przypadku braku certyfikatów opinię na temat poziomu językowego studenta wystawia lektor, do którego student uczęszcza na zajęcia w WSSP).
 4. Zdjęcie 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

 

Studenci zainteresowani wzięciem udziału w programie Erasmus mają do wyboru:

 • Wyjazd na semestr lub rok studiów na jedną z zagranicznych uczelni, z którymi WSSP podpisała umowę
 • Wyjazd na przynajmniej 2-miesięczną zagraniczną praktykę zawodową
   

 

Zasady ogólne:

 • O wyjazd mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich i magisterskich, studiujący w trybie dziennym lub zaocznym.
 • Warunkiem uczestnictwa w programie jest ukończenie pierwszego roku studiów licencjackich.
 • W ramach Erasmusa + można wyjechać kilkakrotnie na praktykę i na studia, o ile łączny czas trwania wszystkich pobytów stypendialnych nie przekracza 12 miesięcy na studiach licencjackich i 12 miesięcy na studiach magisterskich (z uwzględnieniem uprzedniego uczestnictwa w programie LLP-Erasmus).
 • Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów.
 • Każdemu studentowi biorącemu udział w programie przysługuje stypendium (od 300 do 500 euro na miesiąc w przypadku wyjazdu na studia i od 400 do 600 euro na miesiąc w przypadku wyjazdu na praktyke).
 • W przypadku osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności istnieje możliwość ubiegania się o dodatkowe fundusze na wyjazd.
 • W przypadku studentów z przyznanym stypendium socjalnym istnieje możliwość ubiegania się o dodatkowe fundusze na wyjazd (dotyczy tylko wyjazdu na studia).
   

 

Doświadczenie WSSP w programie Erasmus:
W roku akademickim 2008/2009, z możliwości wyjazdu na 3-miesięczne zagraniczne praktyki skorzystało 16 studentów WSSP. Odbywali oni praktyki w takich państwach jak Irlandia, Grecja, Portugalia, Niemcy, Wielka Brytania oraz na Cyprze. W zależności od kierunków studiów praktyki miały miejsce w hotelach, nadmorskich kurortach, obiektach gastronomicznych, szkołach językowych, centrach informatycznych oraz innych instytucjach.
 

W roku akademickim 2009/2010 po raz pierwszy odbył się wyjazd 4 studentów Turystyki i Rekreacji na semestr letni do Uniwersytetu w Jaén (Hiszpania). Dodatkowo 13 studentów WSSP odbyło zagraniczne praktyki zawodowe w takich krajach jak Hiszpania (Minorka), Włochy, Holandia, Szwecja, Grecja oraz Portugalia.
 

W roku akademickim 2010/2011 kolejni studenci wyjechali na semestr studiów do Uniwersytetu w Jaén (Hiszpania). Tym razem z oferty studiów za granicą skorzystało 4 studentów Fizjoterapii oraz 2 studentki Filologii Iberyjskiej - wszyscy spędzili semestr zimowy w Hiszpanii. Na semestr letni wyjechali kolejni studenci WSS-P, zarówno do Hiszpanii jak i do Information Systems Management Institute w Rydze (Łotwa). Dodatkowo w tym roku akademickim 7 studentów wyjechało na 3-miesięczny wyjazd na zagraniczną praktykę zawodową do takich państw jak Wielka Brytania, Włochy, Portugalia, Hiszpania oraz Grecja.
 

W roku akademickim 2011/2012 z wyjazdu na semestr oraz cały rok akademicki na uczelnie w Jaén (Hiszpania), Lizbonie (Portugalia) oraz w Faro (Portugalia) skorzystało 13 studentów z kierunków takich jak Fizjoterapia, Turystyka i Rekreacja oraz Filologia Iberyjska. Dodatkowo 26 studentów wyjechało na praktykę wakacyjną do krajów takich, jak: Hiszpania, Włochy, Grecja, Wielka Brytania, Turcja.
 

W roku akademickim 2012/2013 jedenastu studentów Turystyki i Rekreacji oraz Fizjoterapii wyjechało na semestr studiów na uczelnie w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Turcji i Łotwie. Na praktykę wakacyjną wyjechała rekordowo duża grupa 48 studentów.
 

W roku akademickim 2013/2014 dziewięciu studentów wyjechało na semestr studiów na uczelnie w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i Łotwie. Na praktykę wakacyjną wyjechało 31 studentów.

 

W roku akademickim 2014/2015 trzynastu studentów wyjechało na semestr studiów na uczelnie w Hiszpanii i Czechach. Na praktykę wakacyjną wyjedzie ok. 30 studentów.
 

 

Regulamin wyjazdów na stypendia w ramach programu Erasmus+ w WSSP


Lista uczelni partnerskich
 

Więcej informacji o programie Erasmus:
http://erasmusplus.org.pl/
 

 

Kontakt:

 • osobiście – Biuro Karier i Współpracy z Zagranicą (parter, obok Rektoratu)
 • telefonicznie pod numerem (81) 740-72-40
 • lub drogą mailową pod adresem: inter.rel@wssp.edu.pl

 

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, tel/fax +48 (81) 740-72-40