To jest stara srona WSSP.
Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie pod adresem wssp.edu.pl

Centrum Kształcenia Piłkarek Ręcznych

Celem Centrum jest kształcenie, rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna od najmłodszego wieku do dojrzałości zawodniczej. Centrum realizuje program zajęć sportowych, zatwierdzony przez Wydział Szkolenia Związku Piłki Ręcznej w Polsce, we współpracy z właściwymi komórkami MEN, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Informujemy, że wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2011/2012 w Szkole Podstawowej Nr 28 w Lublinie przy ulicy Radości 13 oraz w Gimnazjum Nr 10 przy ulicy Wajdeloty 12 utworzone zostaną klasy sportowe dziewcząt o profilu piłki ręcznej w ramach działalności Centrum Kształcenia Piłkarek Ręcznych (odpowiednio klasa 4 Szkoły Podstawowej i klasa 1 Gimnazjum) - /Zasady rekrutacji/. Wspomniane oddziały uczennic realizowały będą zajęcia w wymiarze dziesięciogodzinnym. Nad jakością kształcenia czuwać będzie Rada Programowo- Naukowa Centrum oparta na kadrze Kadry Wychowania Fizycznego WSSP oraz wytypowanych przez Wydział Szkolenia ZPRP specjalistów.

 

 

Do Rady Naukowej WSSP wydeleguje następujących specjalistów:

 • prof. dr hab. Tatiana Krucewicz,
 • prof. dr hab. Henryk Norkowski,
 • prof. dr hab. Stanisław Zaborniak,
 • dr hab. Wojciech Czarny.

 

 

Kadrę dydaktyczną, specjalistyczną stanowić będą:

 • mgr Edward Jankowski, trener I klasy piłki ręcznej,
 • mgr Krzysztof Krawczyk, trener I klasy piłki ręcznej,
 • mgr Joanna Brehmer, trener międzynarodowy piłki ręcznej,
 • mgr Krystina Repelewska, trener II klasy piłki ręcznej,
 • mgr Iwona Gajowiak, trener I klasy piłki ręcznej,
 • mgr Iwona Nabożna, trener II klasy piłki ręcznej,
 • mgr Małgorzata Majerek, instruktor piłki ręcznej,
 • lic. Sabina Włodek, instruktor piłki ręcznej,
 • lic. Monika Marzec , instruktor piłki ręcznej,
 • lic. Izabela Puchacz, instruktor piłki ręcznej,
 • mgr Iwona Lipińska – Milaniuk, trener II klasy w lekkiej atletyce.

 

 

ZASADY REKRUTACJI

 

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, tel/fax +48 (81) 740-72-40