To jest stara srona WSSP.
Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie pod adresem wssp.edu.pl

Projekt „Menedżer jakości w turystyce”

Zaraz nastąpi automatyczne przekierowanie na

Projekt „Menedżer jakości w turystyce

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Gdyby strona automatycznie się nie uruchomiła kliknij na następujacy link:  http://www.wssp.edu.pl/projekt/

                                                                                                  

 

 


Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, tel/fax +48 (81) 740-72-40