To jest stara srona WSSP.
Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie pod adresem wssp.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory oraz stanowi podstawę bibliotecznego systemu informacyjnego.

W chwili obecnej zasób biblioteki liczy ok. 22 000 woluminów. Polityka gromadzenia zbiorów uwzględnia profil Szkoły.
Część zbiorów zorganizowana jest w księgozbiór podręczny, gromadzący encyklopedie, słowniki, kompendia oraz wiodące pozycje dziedzinowe.

Biblioteka WSSP

 

Komputery dla studentó niepełnosprawnych

 

Komputer dla studentó niepełnosprawnych

 

Biblioteka WSSP opracowuje zbiory w najnowszej wersji programu MAK 4.3 Tworzone są bazy książek, czytelników, a w przyszłości zbiorów multimedialnych. Wyszukiwanie książek umożliwia 9 indeksów począwszy od autorskiego, a skończywszy na indeksie kodów kreskowych.

 

Biblioteka udostępnia zbiory w Czytelni liczącej 50 miejsc, wyposażonej w 16 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu i katalogu bibliotecznego. Na potrzeby studentów niepełnosprawnych w Czytelni Uczelni funkcjonują stanowiska komputerowe dostosowane dla potrzeb studentów niedowidzących. Regulamin biblioteki umożliwia wypożyczanie książek do domu. Ze zbiorów korzystać mogą studenci i pracownicy Szkoły.

 

Studenci WSSP w Lublinie, na mocy zawartych umów, mają możliwość korzystania z zasobów Biblioteki Głównej UMCS, Biblioteki KUL i Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Lublinie.

Ponadto na każdym terminalu umieszczono ikonę z dostępem do Wirtualnego Katalogu Lubelskich Bibliotek Naukowych (WKLBN). Katalog ten daje jednoczesny dostęp do informacji o zbiorach pięciu lubelskich bibliotek naukowych: Biblioteki Głównej UMCS, Biblioteki KUL, Biblioteki Politechniki Lubelskiej, Biblioteki Uniwersyetetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Na mocy umowy zawartej z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną z Lublinie, studenci mają możliwość korzystania ze zbiorów tej biblioteki wypożyczając książki do domu. Biblioteka ta posiada 332 000 woluminów książek, 19 750 wydawnictw ciągłych (roczników i czasopism) oraz 25 200 jednostek zbiorów audiowizualnych.

 
Na podstawie umowy zawartej między naszą Uczelnią a UMCS studenci WSSP mają możliwość korzystania z zasobów Biblioteki Głównej UMCS  (ul. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin) na ogólnych zasadach bibliotecznych.
  

Podstawą zamówienia książek jest wypełniony rewers. Zamówienia są realizowane w następujących godzinach:

 

Wtorek- Sobota

9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30

 

 

 
Godziny pracy Biblioteki WSSP w Lublinie
 
 

wtorek - piątek 8.30-15.30
sobota 8.30-17.30
niedziela - poniedziałek nieczynne

 


 

 

 

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, tel/fax +48 (81) 740-72-40