To jest stara srona WSSP.
Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie pod adresem wssp.edu.pl


Kontakt

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza
im. Wincentego Pola w Lublinie
ul. Choiny 2
20-816 Lublin
tel. (81) 740-72-40
e-mail: info@wssp.edu.pl


Konto bankowe Uczelni:
Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział w Lublinie 10 1500 1520 1215 2002 9435 0000

NIP: 712-26-05-305 


Konto bankowe Uczelni do wpłat za studia podyplomowe i kursy:
ING Bank Śląski S.A. O/Lublin 17 1050 1953 1000 0023 6555 7780

 

 

  pokój telefon
Rektor
Kanclerz
  tel./fax (81) 740 72 40
Dziekanat
Wydziału Studiów Anglojęzycznych
43 (81) 740 25 04
Dziekanat
Wydziału Nauk o Zdrowiu
60 (81) 740 25 39
Dziekanat
Wydziału Turystyki i Wychowania Fizycznego
42 (81) 740 25 08
Kwestura 71 tel./fax (81) 740 25 20
Tok studiów 73 (81) 740 25 07
Dział Praktyk Studenckich 73 (81) 740 25 07
Dział Marketingu 45 (81) 740 25 07 wew. 26
Biuro rekrutacji 26 (81) 740 25 47
e-Learning 72 (81) 740 72 40 wew.38
Drukarnia Akademicka   (81) 469 15 34Poczta elektroniczna:

 

 

Formularz kontaktowy

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, tel/fax +48 (81) 740-72-40