To jest stara srona WSSP.
Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie pod adresem wssp.edu.pl

Harmonogram roku akademickiego 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 123
REKTORA
WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁECZNO – PRZYRODNICZEJ
im. Wincentego Pola
w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

 

Na podstawie Statutu WSSP oraz Regulaminu studiów w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie ustalam następującą organizację roku akademickiego 2014/2015.


§ 1

 

  1. Rok akademicki 2014/2015 rozpoczyna się w dniu 1 października 2014 r. i trwa do 30 września 2015 r.
  2. Okres zajęć dydaktycznych podzielony jest na dwa semestry.

§ 2


I. Semestr zimowy:
Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 1 października 2014 r. i trwają do 1 lutego 2015 r.
W okresie semestru zimowego przewidziane są:
a). od 22.XII.2014 r. do 06.I.2015 r. – przerwa w nauce z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
b). od 02.II.2015 r. do 15.II.2015 r. – zimowa sesja egzaminacyjna,
c). od 16.II.2015 r. do 20.II.2015 r. – przerwa międzysemestralna,
d). Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe z zimowej sesji egzaminacyjnej odbywają się do 16.III.2014 r.

§ 3


II. Semestr letni:
Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 21 lutego 2015 r. i trwać będą do 21 czerwca 2015 r.

W okresie semestru letniego przewidziane są:
a). od 02. IV. 2015 r. do 08. IV. 2015 r. – przerwa w nauce z okazji Świąt Wielkanocnych,
b). od 22. VI. 2015 r. do 05.VII. 2015 r. – letnia sesja egzaminacyjna.
c). Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe z letniej sesji egzaminacyjnej odbywają się 14.IX.2015 r. do 27.IX.2015 r.

§ 4


Przerwa wakacyjna trwać będzie od 06.VII. do 30.IX.2015 r.
W tym okresie przewidziane są:
a). praktyki studenckie, zgodnie z obowiązującymi planami studiów,
w terminach określonych przez dziekanów wydziałów,

§ 5


Termin składania prac dyplomowych upływa dnia 15. V. 2015 r.

§ 6


Na kończonych specjalnościach i kierunkach studiów egzamin dyplomowy powinien odbyć się w I terminie do 22. VII. 2015 r. lub w II terminie do dnia 30. IX. 2015 r.

§ 7


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 10.XI.2014 r.

§ 8

  1. Rektor może ustanowić w czasie trwania roku akademickiego dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.
  2. Zobowiązuje się dziekanów do ścisłego przestrzegania terminów przewidzianych w organizacji roku akademickiego 2014/2015.

 

 

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, tel/fax +48 (81) 740-72-40