To jest stara srona WSSP.
Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie pod adresem wssp.edu.pl

Pomoc materialna dla studentów

Informujemy, że studenci mają możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej. Termin składania wszystkich wniosków upływa z dniem 20.03.2015 r.

 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie na rok akademicki 2014/2015

 

Wykaz załączników:

 

Załącznik nr 1 - wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (Generator wniosku)
Instrukcja do generatora wniosku

 

Załącznik nr 1A - wzór wniosku - wypełniają studenci, których sytuacja materialna oraz liczba osób w rodzinie nie uległa zmianie od momentu złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej w semestrze zimowym. Do wniosku nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych dokumentów. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w sytuacji materialnej lub osobowej w rodzinie należy ponownie wypełnić załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej (Generator Wniosku), wykazując dochody za 2013 r. oraz zmianę sytuacji materialnej i osobowej w rodzinie, która nastąpiła po złożeniu wniosku w semestrze zimowym.

 

Załącznik nr 2 - wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

 

Załącznik nr 3 - wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów.

 

Załącznik nr 4 - wzór wniosku o przyznanie zapomogi.

 

Załącznik nr 5 - zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta.

 

Załącznik nr 6 - zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów nieposiadających polskiego obywatelstwa.

 

Załącznik nr 7 - oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Załącznik nr 8 - oświadczenie o nieposiadaniu gruntów rolnych.

 

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów na Wydziale Nauk o Zdrowiu (załączniki do wyliczenia średniej do pobrania poniżej):

Fizjoterapia I stopnia

2 rok stacjonarny

2 rok niestacjonarny

3 rok stacjonarny i niestacjonarny

Fizjoterapia II stopnia

1 rok niestacjonarny (do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze średnią z dwóch ostatnich semestrów studiów I stopnia ukończonych w 2014 r.)

2 rok niestacjonarny

Kosmetologia

2 rok stacjonarny i niestacjonarny

3 rok stacjonarny i niestacjonarny

 

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, tel/fax +48 (81) 740-72-40