To jest stara srona WSSP.
Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie pod adresem wssp.edu.pl

Informacje dla kandydatów

REKRUTACJA

Na  studia podyplomowe na rok akademicki 2015/2016 rozpoczęta!!


W roku akademickim 2015/2016 przyjmujemy bez egzaminu.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

  

Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry. Wykłady i ćwiczenia odbywają się  w trakcie dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela).

Absolwenci tych studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które jest równoważne ze świadectwami uczelni państwowych.

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie prowadzi studia podyplomowe w następujących specjalnościach:

Dokumenty:

- podanie do rektora - (pobierz)

- odpis dyplomu studiów wyższych

- kserokopia dowodu osobistego

- 3 zdjęcia (37x52)

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (w przypadku kierunku: odnowa biologiczna - fizjoterapia); skierowanie do pobrania w WSSPDalsze informacje:


Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego  tel. 81 740 25 0881 740 25 08 /pok. 42/

Wydział Nauk o Zdrowiu tel. 81 740 25 3981 740 25 39 /pok.60/

ul. Choiny 2
20-816 Lublin

 


__________________________________________________________
_______________________________________


  

Studia podyplomowe

Żywienie człowieka, dietetyka ogólna i specjalistyczna

 

 

Czas trwania: 3 semestry
Liczba godzin: 360 godz.
 

Trzysemestralne studia skierowane są do osób z wykształceniem medycznym, pracowników przedsiębiorstw gastronomicznych, turystycznych, hotelarskich, nauczycieli chcących nabyć merytoryczne przygotowanie do prowadzenia przedmiotów z zakresu dietetyki i żywienia człowieka, propagatorów oświaty zdrowotnej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz wszystkich zainteresowanych dietetyką i żywieniem. Studia umożliwiają poszerzenie lub modyfikację kwalifikacji zawodowych.
 

Absolwenci studiów nabywają praktyczne umiejętności w zakresie żywienia człowieka, postępowania dietetycznego w chorobach metabolicznych, neurologicznych, nowotworowych. Absolwenci nabywają umiejętności prowadzenia profilaktyki żywieniowej, porad dietetycznych. Nauczyciele nabędą merytoryczne przygotowanie do prowadzenia przedmiotów z zakresu dietetyki i żywienia człowieka.

 

W trakcie studiów realizowane będą treści z zakresu:

 1. Anatomia człowieka
 2. Suplementy diety
 3. Bezpieczeństwo i higiena żywności
 4. Ocena stanu odżywienia człowieka
 5. Charakterystyka i klasyfikacja diet
 6. Żywienie w chorobach metabolicznych
 7. Żywienie w chorobach układu krążenia i neurologicznych
 8. Żywienie w chorobach układu pokarmowego, wątroby i trzustki
 9. Żywienie w onkologii
 10. Seminarium dyplomowe


 

Opłaty:
Opłata rekrutacyjna: 100 zł Uwaga!!! Studenci i absolwenci WSSP - opłata rekrutacyjna 0 zł
Czesne:
I semestr - 1 700 zł
II semestr - 1 700 zł
III semestr - 900 zł

 

 


__________________________________________________________
_______________________________________

 


Studia podyplomowe
Menedżer Sportu / Sport ManagerStudia adresowane są do osób funkcjonujących lub zamierzających skutecznie funkcjonować w obszarze kultury fizycznej: klubów sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym polskich związków sportowych, nowo powstających organizacji sportu, przedsiębiorstw, które planują inwestycje w sport lub są potencjalnymi sponsorami, organizacji sportowych, a także absolwentów (zwłaszcza uczelni ekonomicznych i wychowania fizycznego), którzy chcą się specjalizować w zarządzaniu i marketingu sportowym.


Program studiów podyplomowych jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie zarządzania w obszarze sportu. Rozwój sportu oraz infrastruktury sportowej w Polsce na przestrzenie ostatnich lat determinuje nowe podejście do zarządzania w sporcie. Tylko przygotowani profesjonalnie specjaliści będą w stanie spełnić wymagania rynkowe jakie będą stawiane przed sportem.

Celem prowadzonych studiów jest jest profesjonalne doskonalenie kadr w dziedzinie zarządzania szeroko rozumianą kulturą fizyczną poprzez stworzenie warunków dla pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności menedżera sportu. Określony cel będzie realizowany poprzez:

 • przekazanie nowoczesnej wiedzy na temat kompetencji zarządczych, zakresu i sposobów wykorzystywania uprawnień decyzyjnych oraz doskonalenia umiejętności organizatorskich menedżera;
 • dostarczenie wiedzy o współczesnych uwarunkowaniach rozwoju kultury fizycznej i kształtowania umiejętności z zakresu kierowania jednostką organizacyjną działalności marketingowej, a także planowania i organizowania przedsięwzięć sportowo -rekreacyjnych;
 • kształtowanie postaw innowacyjnych w procesie rozwijania działalności w wychowaniu fizycznym, sporcie i rekreacji;
 • opanowanie skutecznego oddziaływania na podwładnych w celu umiejętnego wykorzystywania ich potencjalnych możliwości.

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje/uprawnienie dające prawne podstawy do prowadzenia klubów, ośrodków sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, klubów rekreacyjnych itp. Powyższe uprawnienie jest wymagane w większości organizowanych konkursów na stanowiska kierownicze związane z kulturą fizyczną.
Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje dyplom Menedżera Sportu oraz Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zawodowych (Suplement – wykaz realizowanych przedmiotów)

 

 

Dyplom wydaje Rektor Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie i może on być honorowany przez pracodawców krajów Unii Europejskiej ( Europass , Dz.U L 390/6 z dnia 31.12.2004r.)

 

 


__________________________________________________________
_______________________________________

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek Kosmetologia
Studia podyplomowe

 

Manager kosmetologii i usług SPA &Wellness - Nowość!!!

 

 

Adresaci studium:
Studia skierowane są do właścicieli gabinetów kosmetycznych, salonów Spa i Wellness kosmetologów, kosmetyczek, managerów, kadry zarządzającej, oraz wszystkich osób które chcą poznać tajniki nowoczesnego planowania, organizacji i zarządzania biznesem szeroko pojmowanych usług kosmetologicznych.

 

Sylwetka absolwenta
Absolwent posiada zaawansowaną i profesjonalną wiedzę oraz konkretne umiejętności i kompetencje z zakresu marketingu usług kosmetologicznych, oraz usług Spa &Wellness.


W szczególności zaś:

 • planowania, organizowania, zarządzania i nadzorowania szeroko pojmowanego biznesu usług kosmetologicznych,
 • zwiększenia sprzedaży usług,
 • kreatywnego tworzenia oferty usług kosmetologicznych, w tym tzw. Spa-menu zabiegów i usług dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup klientów,
 • tworzenia konkurencyjnych w tym alternatywnych propozycji zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,
 • przewodzenia, kontrolowania i motywowania osób pracujących w salonie,
 • pozyskiwania nowych klientów i lojalności dotychczasowych, tworzenia i utrzymywania z nimi pozytywnych relacji,
 • utrzymywania wysokich standardów profesjonalnej obsługi klienta,
 • planowania i realizacji kampanii reklamowych,
 • świadomości prawnych aspektów w tym zagrożeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • praktycznej znajomości wymogów sanitarnych i epidemiologicznych branży kosmetycznej i usług SPA & Wellness.

 

>> więcej

 

 

 

__________________________________________________________
_______________________________________

 

 

TERAPIA ZAJĘCIOWA - NOWOŚĆ
STUDIA PODYPLOMOWE

 

Absolwent uzyskuje umiejętności i kompetencje w zakresie prowadzenia różnych metod terapii zajęciowej w procesie rehabilitacji osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, psychicznymi, niepełnosprawnych oraz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć terapii w:

 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • oddziałach szpitalnych,
 • hospicjach,
 • placówkach wychowawczych i opiekuńczych,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • ośrodkach rehabilitacji.

 

Czas trwania: 3 semetry

Liczba godzin: 360 godzin

 

Opłaty:
Opłata rekrutacyjna: 100 zł
Czesne:
I semestr - 1 600 zł
II semestr - 1 600 zł
III semestr - 800 zł


Uwaga!!! Studenci i absolwenci WSSP - opłata rekrutacyjna 0 zł

 

 


__________________________________________________________
_______________________________________

 


 

Studia podyplomowe

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

 

Studia dają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Absolwenci nabywają kompetencje w zakresie planowania, koordynowania gimnastyki korekcyjnej oraz działań związanych z profilaktyką wad postawy u dzieci i młodzieży.

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów wychowania fizycznego, fizjoterapii, nauczania zintegrowanego i przedszkolnego oraz dla absolwentów innych kierunków legitymujących się przygotowaniem pedagogicznym.
Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem magisterskim lub licencjackim.

 

Liczba semestrów: 3 semestry, zajęcia realizowane są w soboty i niedziele ( 360 godzin)

W toku studiów będą realizowane treści z zakresu:

 • Anatomii funkcjonalnej
 • Fizjologii
 • Emisji głosu
 • Teorii i metodyki wychowania fizycznego
 • Rozwoju psychoruchowego dzieci i młodzieży
 • Podstaw teoretycznych postępowania korekcyjnego
 • Metod oceny postawy ciała
 • Metodyki nauczania gimnastyki korekcyjnej
 • Korektywy w grupach pozaortopedycznych
 • Gier i zabaw ruchowych w gimnastyce korekcyjnej
 • Wybranych zagadnień pedagogiki specjalnej
 • Podstaw psychologii klinicznej
 • Gimnastyki korekcyjnej w wodzie

 

 

Koszty:

Opłata rekrutacyjna: 100 PLN
Opłata za semestr: (2 semestry x 1500 PLN + 1 semestr x 750 PLN)
Koszt całkowity studiów: 3750 PLN

 

 


__________________________________________________________
_______________________________________

 

 

Analityka laboratoryjna w badaniach żywności i toksykologii

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich jak i licencjackich w zakresie nauk przyrodniczych. Skierowane są jako studia dokształcające dla pracowników laboratoriów żywności i toksykologii środowiska, dietetyków, analityków toksykologii oraz dążące do zapoznania się z możliwościami organizacji laboratoriów zgodnie z przepisami UE. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów jak i zajęć praktycznych.

 

 

Zagadnienia studium obejmują:

Systemy badania jakości żywności (marketing), zarządzanie bezpieczeństwem żywności w ramach HACCP, ISO, prawodawstwo toksykologiczne wg Norm Europejskich, ksenobiotyki, toksykologia zatruć ostrych, normy zakładania i funkcjonowania laboratoriów, biochemiczne mechanizmy toksyczności i detoksykacji, analiza genetyczna kwasów nukleinowych, bakteryjne zatrucia pokarmowe a odporność organizmu, metody analityki instrumentalnej, diagnostyka mikrobiologiczna.

 

 

 

Absolwent otrzymuje:

 1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem MEN (w języku polskim i angielskim) wraz z potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych w renomowanym laboratorium.
 2. Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem produkcji żywności HACCP- związanego z badaniem punktów krytycznych procesów technologicznych żywności tzn. jednym z podstawowych elementów dotyczących eksportu i importu wg Codeks Alimentarius to CAC/RCP 1.

 

 

Studia prowadzone jest w systemie niestacjonarnym przez 2 semestry.
Praktyczne zajęcia realizowane są podczas dwudniowych zjazdów. Zjazdy (soboty i niedziele).

 

Czas trwania - 2 semestry
Koszt 1 semestru 1500 zł

 


__________________________________________________________
_______________________________________

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 


Celem studiów jest uzyskanie szerokiej wiedzy w zakresie oligofrenopedagogiki – przygotowują słuchaczy do prowadzenia edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studia umożliwiają również uzyskanie kompetencji i kwalifikacji pedagogicznych w zakresie pracy w szkołach i ośrodkach specjalnych.
 

 

Adresat:
Studia przeznaczone dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nie posiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

 

Organizacja studiów:
Studia trwają - trzy semestry (350 godzin), zjazdy co dwa tygodnie (sobota-niedziela)
 

 

Koszty:
Czesne za semestr: 1 300 zł. + wpisowe 100 zł.


  

Studenci otrzymują przygotowanie do prowadzenia terapii w zakresie twórczości plastycznej. Powinni mieć umiejętność wstępnego diagnozowania, podejmowania i rozwiązywania problemów wychowawczych oraz rehabilitacyjnych.

 

Swoje umiejętności i kompetencje mogą wykorzystywać w przedszkolach, szkolnych świetlicach terapeutycznych, zakładach leczniczych, także w ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, hospicjach, szpitalach i poradniach bólu. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują formalne kwalifikacje do pracy w tego rodzaju instytucjach.

 

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie oraz WSSP im. W. Pola w Lublinie. Kierownikiem merytorycznym studiów jest prof. dr hab. Janusz Kirenko, a autorem programu dr Ewa Niestorowicz.

 

 

 • Czas trwania: 3 semestry
 • Koszt studiów: jeden semestr 1.500 zł /razem 4.500 zł/ oraz opłata wpisowa 100 zł
 • Kandydaci: Absolwenci wyższych studiów magisterskich bądź równorzędnych, a w szczególności nauczyciele szkół powszechnych i specjalnych oraz pedagodzy, psycholodzy, artyści, lekarze, pielęgniarki i terapeuci, którzy w swej pracy odczuwają potrzebę stosowania elementów terapii sztuką.

 


 


 

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, tel/fax +48 (81) 740-72-40